Jämställdhet

Till Svenska Kraftmontage är alla välkomna. Ingen diskrimineras beroende på om en medarbetare är man eller kvinna, etnisk bakrund, ras/religion eller hbtq. Detta sker praktiskt genom att vid nyrekryteringar ska jämställdhetsaspekter beaktas. Varje arbetsplats har ett ansvar att bevaka att sexuella trakasserier inte förekommer i någon form. Vid föräldraledighet kommer företaget att se till att föräldralediga kontinuerligt får del av information om utvecklingen på arbetsplatsen.