Miljöpolicy

  • använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter
  • beakta entreprenörers och leverantörers miljöpolicy
  • källsortera överblivet material
  • ständigt förbättra företagets miljöprestanda
  • sätta arbetsmiljön i fokus i det dagliga arbetet.

Som framgår av vår miljöpolicy arbetar vi med kretsloppstänkande och ständiga miljöförbättringar.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att alltid uppfylla och helst överträffa kundernas krav och förväntningar. Detta uppnår vi genom att ha kompetent personal, strukturerade rutiner och metoder samt att alla utövar sitt yrkeskunnande med ansvarskänsla. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid gäller för allt arbete inom företaget. Vi arbetar dessutom med att ständigt förbättra vårt arbetssätt för att i framtiden fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner.