Om oss

2002 var vi fyra man som tillsammans med Nätstations Alliansen AB startade Svenska Kraftmontage AB efter många år tillsammans på ABBs nätstationstillverkning i Falkenberg. Nätstations Alliansen AB har sedan dess varit vår huvudsakliga uppdragsgivare. 2006 flyttade vi in i nuvarande lokaler på Åkarevägen 20 i Falkenberg.


På fabriken monterar vi låg- och mellanspänningsställverk, mätfack, kontrollskåp och annan utrustning till nätstationer. Vi bygger även kompletta nätstationer i plåt. Under åren som gått har vi även arbetat med större anläggningar som fördelnings och mottagningsstationer på 10-130kV. Framför allt för ABB.

2018 startade vi upp Svenska Kraftbyggarna AB för att utveckla den verksamheten.
Vi lägger mycket fokus på kvalitet och säkerhet och strävar efter att uppfylla alla kunders önskemål.

Alla är välkomna till oss

Till Svenska Kraftmontage är alla välkomna. Ingen diskrimineras beroende på om en medarbetare är man eller kvinna, etnisk bakrund, ras/religion eller hbtq. Detta sker praktiskt genom att vid nyrekryteringar ska jämställdhetsaspekter beaktas. Varje arbetsplats har ett ansvar att bevaka att sexuella trakasserier inte förekommer i någon form. Vid föräldraledighet kommer företaget att se till att föräldralediga kontinuerligt får del av information om utvecklingen på arbetsplatsen.