Mellanspänning

Vi jobbar med alla de förekommande fabrikaten på den svenska marknaden, till exempel ABB, HM Power, Schneider och Eaton Holec. På vår fabrik monterar vi Nätstationsalliansens luftisolerade mellanspänningsställverk NA12 och mätfack till 12-36kV.
Vi utför arbeten på upp till 36kV. Över 36kV hänvisar vi till Svenska Kraftbyggarna AB.