Platsarbeten

Vid platsbyggda nätstationer eller på industrier ställer vi upp och kopplar in ställverk, transformatorer och kontrollutrustning.

Vi utför även ombyggnationer av befintliga nätstationer och utbyten/komplettering av brytare typ NAL och NALF